2018 йилда Хоразмдаги мол-мулк солиғи Тошкентдагидан 2 марта кам бўлади


Келгуси йилда жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғига камайтирувчи коэфициент қўлланилади. Бунда ҳудудларнинг ижтимоий ҳолатидан келиб чиқилади. 

20-12-2017
батафсил